Last Updated: 2019-09-14 12:46:56 PM

ALDER

1/4 4 X 8 VC ALDER / MILL 6 $26.95  
1/2 4 X 8 VC ALDER / ALDER 2 $36.95  
1/2 4 X 8 VC ALDER / ALDER KNOTTY 2 SIDE2 $37.95  
1/2 4 X 8 VC ALDER / BASSWOOD KNOTTY ALDER1 $25.95  
1/2 4 X 8 VC ALDER / MILL KNOTTY 1 SIDE6 $27.95  
ASH

1/4 4 X 8 MDF ASH / ASH 5 $26.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF ASH / ASH 2 $42.95  
3/4 4 X 8 VC ASH / ASH 21 $49.95  
1 IN 4 X 8 VC ASH / ASH 6 $49.95  
BASSWOOD

1/2 4 X 8 VC ALDER / BASSWOOD KNOTTY ALDER1 $25.95  
1/2 4 X 8 VC BASSWOOD / BASSWOOD 241 $29.95  
1/2 4 X 8 VC BASSWOOD / MILL 255 $25.95  
1/2 4 X 8 VC HICKORY / BASSWOOD 73 $34.95  
3/4 4 X 8 VC RED_OAK / BASSWOOD 4 $42.95  
BEECH

3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF BEECH / BEECH 4 $44.95  
BIRCH

1/4 4 X 8 MDF RED_OAK / BIRCH 20 $23.95  
1/4 4 X 8 VC BIRCH / BIRCH 1 $26.95  
1/4 4 X 8 VC BIRCH / MILL 247 $22.95  
1/4 4 X 8 VC POPLAR / BIRCH 3 $20.95  
1/4 4 X 8 VC RED_OAK / BIRCH 17 $23.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF BIRCH / BIRCH 19 $39.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF BIRCH / MILL 1 $24.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE / BIRCH 9 $36.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH 1 $29.95  
1/2 4 X 8 VC BIRCH / BIRCH 145 $39.95  
1/2 4 X 8 VC BIRCH / MILL 47 $29.95  
1/2 4 X 8 VC BIRCH DELAMINATED17 $14.95  
1/2 4 X 8 VC HICKORY / BIRCH 9 $35.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / BIRCH UV BIRCH22 $38.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF HICKORY / BIRCH UV BIRCH62 $38.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH 39 $38.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH UV BIRCH239 $35.95  
3/4 4 X 10 VC BIRCH / BIRCH 43 $59.95  
3/4 4 X 8 CC BIRCH / BIRCH 39 $37.95  
3/4 4 X 8 MDF BIRCH / BIRCH 1 $37.95  
3/4 4 X 8 MDF BIRCH / MILL 10 $29.95  
3/4 4 X 8 VC BIRCH DELAMINATED6 $19.95  
3/4 4 X 8 VC BIRCH / BIRCH PAINT GRADE1 $29.95  
3/4 4 X 8 VC BIRCH / MILL 4 $37.95  
3/4 4 X 8 VC HICKORY / BIRCH UV HICKORY4 $62.95  
3/4 5 X 8 VC BIRCH / BIRCH 2 $69.95  
3/4 5 X 8 VC RED_OAK / BIRCH 5 $66.95  
1 4 X 8 VC BIRCH / BIRCH 15 $59.95  
MAPLE

5/32 4 X 8 MDF MAPLE / MILL 41 $16.95  
1/4 4 X 8 MDF MAPLE / MAPLE 20 $24.95  
1/4 4 X 8 MDF MAPLE / MAPLE UV 2 SIDE8 $32.95  
1/4 4 X 8 MDF MAPLE / MILL 248 $16.95  
1/4 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE 2 $24.95  
3/8 4 X 8 CC MAPLE / MAPLE 50 $24.95  
3/8 4 X 8 CC MAPLE / MILL 10 $21.95  
3/8 4 X 8 MDF MAPLE / MAPLE UV 1 SIDE37 $24.95  
7/16 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE 35 $36.95  
1/2 4 X 6 CC MAPLE / MILL 96 $12.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE PRINT / RAW MDF 24 $21.95  
1/2 4 X 8 CC MAPLE / MAPLE 99 $17.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / MAPLE 2 $32.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE / BIRCH 9 $36.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE / MAPLE UV 1 SIDE1 $46.95  
1/2 4 X 8 MDF MAPLE / MAPLE 46 $29.95  
1/2 4 X 8 MDF MAPLE / MILL 33 $27.95  
1/2 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE 155 $39.95  
1/2 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE UV2S KNOTTY BACK2 $51.95  
1/2 4 X 8 VC MAPLE / PAPER_BACK 33 $27.95  
5/8 4 X 8 CC MAPLE / MAPLE 52 $24.95  
5/8 4 X 8 CC MAPLE / MILL 3 $21.95  
11/16 4 X 10 VC MAPLE / MAPLE 12 $49.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE / MAPLE 142 $42.95  
11/16 4 X 8 VC MAPLE / MILL 79 $35.95  
3/4 4 X 10 VC MAPLE / MAPLE 100 $51.95  
3/4 4 X 8 MDF MAPLE / MAPLE 17 $39.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE 7 $46.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE PAINT GRADE3 $39.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE UV 2 SIDE1 $59.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE UV 2 SIDE POOR COATING4 $49.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE / MILL 2 $39.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE PRINT / MAPLE PRINT 41 $27.95  
3/4 5 X 8 VC MAPLE / MAPLE 16 $69.95  
3/4 5 X 8 VC MAPLE / MILL 7 $63.95  
3/4 8 X 4 MDF MAPLE / MAPLE 2 $37.95  
7/8 4 X 8 LUMBER CORE MAPLE / MILL 1 $39.95  
1 4 X 8 CC MAPLE / MILL 15 $19.95  
1 4 X 8 VC MAPLE / MAPLE UV2S5 $69.95  
CHERRY

1/8 4 X 8 MDF CHERRY / CHERRY 6 $29.95  
1/8 4 X 8 MDF CHERRY / MILL 13 $24.95  
5/32 4 X 8 VC CHERRY / MILL 1 $19.95  
1/4 4 X 8 MDF CHERRY / CHERRY 24 $39.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / CHERRY 3 $38.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / MAPLE 2 $32.95  
1/2 4 X 8 MDF CHERRY / CHERRY 2 $29.95  
1/2 4 X 8 VC CHERRY / CHERRY 21 $39.95  
1/2 4 X 8 VC CHERRY / PAPER_BACK 43 $33.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / BIRCH UV BIRCH22 $38.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / MILL 1 $32.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / CHERRY 4 $64.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CHERRY / MILL 1 $52.95  
3/4 4 X 8 VC CHERRY / CHERRY 4 $64.95  
3/4 4 X 8 VC CHERRY / POPLAR 5 $56.95  
CYPRESS

3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF CYPRESS / CYPRESS 3 $39.95  
EUCALYPTUS

3/4 4 X 8 VC EUCALYPTUS / EUCALYPTUS 6 $49.95  
FIR

1/2 4 X 8 VC FIR / FIR VERT GRAIN2 $39.95  
HICKORY

1/4 4 X 8 MDF HICKORY / MILL 5 $29.95  
1/2 4 X 8 VC HICKORY / BASSWOOD 73 $34.95  
1/2 4 X 8 VC HICKORY / BIRCH 9 $35.95  
1/2 4 X 8 VC HICKORY / MILL 1 $29.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF HICKORY / BIRCH UV BIRCH62 $38.95  
3/4 4 X 8 VC HICKORY / BIRCH UV HICKORY4 $62.95  
KNOTTY_PINE

1/4 4 X 8 VC KNOTTY_PINE / MILL 16 $24.95  
3/4 4 X 8 VC KNOTTY_PINE / KNOTTY_PINE 79 $49.95  
3/4 4 X 8 VC KNOTTY_PINE / MILL 10 $38.95  
LAUAN

1/4 8 X 4 V/C BENDING LAUAN (4' HIGH BARREL)84 $19.95  
3/8 4 X 8 V/C BENDING LAUAN UNSANDED (8' HIGH COLUMN) 22 $19.95  
3/8 8 X 4 V/C BENDING LAUAN (4' HIGH BARREL)22 $22.95  
OKOUME

1/4 4 X 8 VC OKOUME / MILL 350 $11.95  
JATOBA

3/4 4 X 8 VC JATOBA / JATOBA 3 $49.95  
HONDURAS_MAHOGANY

3/4 8 X 4 VC HONDURAS_MAHOGANY / MILL 1 $46.95  
KHAYA

1/2 4 X 8 VC KHAYA / KHAYA 9 $36.95  
3/4 4 X 8 VC KHAYA / KHAYA 2 $49.95  
3/4 8 X 4 CC KHAYA / KHAYA 11 $29.95  
SAPELE

1/2 4 X 8 VC SAPELE / SAPELE 13 $36.95  
3/4 4 X 8 VC SAPELE / MILL 30 $42.95  
3/4 4 X 8 VC SAPELE / SAPELE 35 $49.95  
3/4 4 X 8 VC SAPELE / SAPELE RIBBON STRIPE 2 SIDES3 $49.95  
3/4 8 X 4 COMBO CORE V/C MDF SAPELE / SAPELE RIBBON STRIPE 2 SIDES2 $45.95  
RED_OAK

3/16 4 X 8 MDF RED_OAK / RED_OAK 77 $10.95  
1/4 4 X 10 VC RED_OAK / MILL 2 $29.95  
1/4 4 X 8 MDF RED_OAK / BIRCH 20 $23.95  
1/4 4 X 8 MDF RED_OAK / RED_OAK 37 $29.95  
1/4 4 X 8 VC RED_OAK / BIRCH 17 $23.95  
1/4 4 X 8 VC RED_OAK / MILL 41 $21.95  
1/4 4 X 8 VC RED_OAK / RED_OAK 40 $25.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH 1 $29.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / RED_OAK 17 $41.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH 39 $38.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / BIRCH UV BIRCH239 $35.95  
11/16 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / MILL 1 $32.95  
3/4 4 X 10 VC RED_OAK / RED_OAK 8 $59.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF RED_OAK / RED_OAK 7 $44.95  
3/4 4 X 8 VC RED_OAK / PAPER BACK 19 $39.95  
3/4 4 X 8 VC RED_OAK / BASSWOOD 4 $42.95  
3/4 4 X 8 VC RED_OAK / MILL 35 $39.95  
3/4 4 X 8 VC RED_OAK / RED_OAK UV 2 SIDES1 $35.95  
3/4 5 X 8 VC RED_OAK / BIRCH 5 $66.95  
3/4 5 X 8 VC RED_OAK / MILL 9 $63.95  
WHITE_OAK

1/4 4 X 8 VC WHITE_OAK / MILL 21 $29.95  
1/2 4 X 8 VC WHITE_OAK / WHITE_OAK 1 $32.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF WHITE_OAK / WHITE_OAK 6 $49.95  
3/4 4 X 8 VC WHITE_OAK / WHITE_OAK 44 $64.95  
3/4 4 X 8 VC WHITE_OAK / WHITE_OAK RIFT 2 SIDE31 $64.95  
1 4 X 8 VC WHITE_OAK / WHITE_OAK RIFT 2 SIDES16 $59.95  
POPLAR

5/32 4 X 8 VC POPLAR / POPLAR 3 $12.95  
1/4 4 X 8 VC POPLAR / BIRCH 3 $20.95  
1/4 4 X 8 VC POPLAR / MILL 4 $15.95  
1/4 4 X 8 VC POPLAR / POPLAR 53 $24.95  
1/2 4 X 8 VC POPLAR / POPLAR 4 $39.95  
3/4 4 X 8 VC CHERRY / POPLAR 5 $56.95  
3/4 4 X 8 VC POPLAR / MILL 1 $28.95  
3/4 4 X 8 VC POPLAR / POPLAR 77 $44.95  
1 4 X 8 VC POPLAR / POPLAR 6 $59.95  
PRINT

1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE PRINT / RAW MDF 24 $21.95  
3/4 4 X 8 VC MAPLE PRINT / MAPLE PRINT 41 $27.95  
RAW

1/4 4 X 8 MDF / MDF 1.5 IN. BEADED RAW / RAW 6 $14.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF MAPLE PRINT / RAW MDF 24 $21.95  
1/2 4 X 8 COMBO CORE VC MDF RAW / RAW 40 $26.95  
SPANISH_CEDAR

1/4 4 X 8 VC SPANISH_CEDAR / MILL 1 $42.95  
TEAK

1/4 4 X 8 VC TEAK / MILL 13 $44.95  
1/4 4 X 8 VC TEAK / TEAK 5 $49.95  
WALNUT

1/2 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF WALNUT / MILL 1 $25.95  
1/2 4 X 8 VC WALNUT / WALNUT 90 $39.95  
1/2 4 X 8 VC WALNUT / WALNUT UV 2 SIDES7 $44.95  
3/4 4 X 8 COMBO CORE V/C MDF WALNUT / WALNUT 1 $64.95  
1 4 X 8 VC WALNUT / WALNUT 16 $64.95  
WHITE_PINE

1/4 4 X 8 VC CLEAR WHITE_PINE / MILL 42 $23.95  
1/2 4 X 8 VC CLEAR WHITE_PINE / CLEAR WHITE_PINE 18 $39.95  
MISC

3/4 4 X 8 BLACK SLATWALL MISC1 $47.95